Dr. Petra Bohuslav, zemská radní (Wirtschaftslandesrätin), a já

Dr. Petra Bohuslav, zemská radní (Wirtschaftslandesrätin), a já